Bệnh viện Việt Đức là một trong những bệnh viện đầu ngành của bộ Y tế và là cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, là một Trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước, Bệnh viện Việt Đức gắn liền với tên tuổi nhà phẫu thuật nổi tiếng Tôn Thất Tùng cùng phương pháp mổ gan Việt Nam mang tên ông, đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới trong gần 4 thập kỷ qua.

Việc đưa vào hoạt động tòa nhà KTC của bệnh viện Việt Đức mang lại nhiều tiện ích sử dụng, đây là tòa nhà kỹ thuật cao đầu tiên của Viện đáp ứng các yêu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu và theo quy định chung
3CTELECOM tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm và thi công giải pháp điện nhẹ cho tòa nhà này, chúng tôi đã thực hiện các công việc như sau
- Thi công lắp đặt hệ thống mạng LAN, máy tính
- Thi công lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại
- Triển khai hệ thống camera giám sát an ninh
- Lắp đặt hệ thống điện nhẹ: điện chiếu sáng, điện máy văn phòng
- Lắp đặt hệ thống điện dự phòng: bộ lưu điện UPS
- Lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo, truyền hình số
- Lắp đặt tiếp địa, chống sét, sàn nâng kỹ thuật tòa nhà
 

Căn cứ thiết kế kỹ thuật thi công

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ vào QCVN 33: 2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt  mạng cáp ngoại vi viễn thông;

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189: 2002    Thiết bị chuyển mạch Switch;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-167:1997: Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và  đường dây tải điện - yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-141:1999: Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-135:2001: Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006: Quy phạm tiếp đất và chống sét bảo vệ các thiết bị và công trình viễn thông;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 –153: 1995 Cống bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-132: 1998 Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-160: 1996 Cáp sợi quang -Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -172: 1998 Giao diện kết nối mạng -Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -144: 1995 Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -178: 1999 Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -173: 1998 Giao diện quang cáp các thiết bị viễn thông – Tiêu chuẩn kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TIA/EIA-569 Chỉ định về cách đi cáp, phân bổ các ổ cắm trong tòa nhà;

Tiêu chuẩn ngành TCN68:1994 Tiêu chuẩn mạng Viễn thông số Quốc gia;

QCVN 31:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T;

TCVN 8666-2011 Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật;

QCVN 18:2010 QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến;

TCVN 7189: 2009 Thiết bị công nghệ thông tin- Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến- Giới hạn và phương pháp đo;

TCVN 6851-1:2001 Tiêu chuẩn Việt Nam về bàn trộn âm thanh;

TCVN 6697-1:2000Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hệ thống âm thanh;

TCVN 6851-1.2001 Tiêu chuẩn về hệ thống phát thanh trực;

TCVN 3718-1:2005  về Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số Radio.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công

lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
 
lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức lắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đứclắp đặt hệ thống điện nhẹ - bệnh viện Việt Đức
 
 
Thông tin đang được cập nhật tiếp .......