3CTELECOM là nhà thầu chuyên nghiệp thi công các dự án điện nhẹ - viễn thông - công nghệ thông tin. Chúng tôi đã hoàn thành dự án thi công và lắp đặt điện nhẹ: (Bao gồm: Hệ thống mạng máy tính; Hệ thống mạng điện thoại) cho trung tâm lưu trữ dữ liệu của Sở Nội Vụ Tỉnh Lào Cai.

Dự án:  Lắp đặt, xây dựng và thi công Hệ thống điện nhẹ tại Trung Tâm Lưu Trữ - Sở Nội Vụ – Tỉnh Lào Cai

Địa điểm triển khai:  Trung tâm lưu trữ – Sở Nội Vụ Tỉnh Lào Cai

Thời gian hoàn thành: 2016

Quy mô thiết kế:

Thiết kế hệ thống cho Trung tâm bao gồm:

 • Hệ thống mạng LAN, mạng internet
 • Hệ thống mạng điện thoại nội bộ
 • Hệ thống âm thanh phòng họp
 • Hệ thống camera giám sát an ninh

* Các căn cứ và nguyên tắc thi công:

- Căn cứ vào QCVN 33: 2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt  mạng cáp ngoại vi viễn thông.

 • Tiêu chuẩn TCVN 7189: 2002: Thiết bị chuyển mạch Switch
 • Tiêu chuẩn TCN68-167:1997: Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và  đường dây tải điện - yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn TCN68 –153: 1995: Cống bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn TCN68-132: 1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn TCN68 -172: 1998: Giao diện kết nối mạng -Yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn TCN68 -144: 1995: Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm
 • Tiêu chuẩn TCN68:1994: Tiêu chuẩn mạng Viễn thông số Quốc gia
 • Tiêu chuẩn TCVN 6697-1:2000: Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hệ thống âm thanh

 

* Một số hình ảnh trong quá trình thi công:

- Hệ thống máng cáp:

 

 

- Hệ thống tủ rack, tủ mạng trung tâm: