Các dòng điện thoại dùng cho tổng đài của Panasonic như: điện thoại không dây, điện thoại IP, điện thoại để bàn, bàn lập trình, bàn lễ tân, bàn giám sát, điện thoại kéo dài, điện thoại mẹ - con cho tổng đài chính hãng của Panasonic sản xuất.