Các loại điện thoại dùng cho tổng đài của hãng LG Ericsson sản xuất: điện thoại để bàn, điện thoại không dây, bàn lập trình, điện thoại IP

Dùng cho các dòng tổng đài điện thoại với điện thoại để bàn, bàn lập trình chỉ dùng riêng cho dòng tổng đài Ericsson LG

Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và Việt Nam và thông qua phân phối bởi công ty cổ phần giải pháp viễn thông 3C