Thi công lắp đặt hệ thống truyền hình

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH

1.  Hệ thống Anten

- Hệ thống anten bao gồm các anten parabol, anten UHF/VHF thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và mặt đất cùng với cáp dẫn tín hiệu từ anten về tủ trung tâm đặt tại phòng kĩ thuật điện nhẹ tại phòng trung tâm.

- Hệ thống anten được lắp đặt trên tầng mái và được gia cố chắc chắn đảm bảo chịu được bão cấp 12 và có hệ thống chống sét tiếp đất nối với hệ thống tiếp đất của toà nhà.

2. Hệ thống thiết bị trung tâm

- Hệ thống này bao gồm bộ trộn tín hiệu, các bộ chia tín hiệu, các bộ giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh và bộ khuếch đại tín hiệu, các thiết bị này được bố trí trong một tủ chuyên dụng.

- Hệ thống thiết bị trung tâm này được đặt ở phòng hệ thống trung tâm

3. Hệ thống mạng cáp truyền dẫn và phân phối tín hiệu

- Hệ thống này bao gồm các bộ chia, khuếch đại cáp tín hiệu và các ổ cắm tivi.

- Các bộ khuếch đại và bộ chia tín hiệu được lắp đặt trong tủ chuyên dụng đặt tại các trục kỹ thuật tầng và các vị trí thích hợp trên mặt bằng theo bản vẽ thiết kế, có đường cấp nguồn cho khuếch đại.

- Sử dụng cáp đồng trục RG-6, RG-11 để truyền dẫn tín hiệu và sử dụng các bộ chia, phân nhánh tại các trục kỹ thuật để đảm bảo mức tín hiệu tại mọi điểm tivi là đồng đều nhau và đảm bảo chất lượng tín hiệu.

II. Phương án thiết kế thi công

Hệ thống cáp truyền hình MATV được thiết kế nhằm phân chia tín hiệu truyền hình dạng RF do nhà cung cấp dịch vụ truyền hình qua anten đến từng ti vi trong tòa nhà.

Tín hiệu đầu ra tại anten thường chỉnh đạt mức 90 - 100dB. Mức tín hiệu này khi qua hệ thống mạng cáp, bộ chia sẽ bị suy hao dần. Các bộ khuếch đại sẽ làm nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu này lên để đạt mức như cũ, trước khi phân chia đến các ổ cắm. Thông thường, một bộ khuếch đại thường đảm nhiệm khuếch đại cho 30-40 điểm tivi.

Tủ hệ thống trung tâm tín hiệu thu được từ anten được qua các bộ giải mã, bộ trộn và khuếch đại tổng sau đó chia tín hiệu đến các ti vi.

Theo đó, cần sử dụng  bộ chia có khuyếch đại nối vào đầu ra của bộ khuyếch đại tổng bằng cáp RG-11 để đưa tín hiệu đưa tín hiệu tới các tầng. Cáp RG-11 được thi công từ tủ hệ thống đi trên máng tôn trục chính  đến các tầng.

Sử dụng dụng cáp RG-6 để kết nối bộ chia có khuyếch đại đặt tại các tầng tới các nút truyền hình (outlet hình) ở các phòng có bố trí nút trong tòa nhà. Cáp RG-6 từ outlet được thi công đi trên máng tôn trục chính về lỗ thông tầng đấu nối vào bộ chia có khuếch đại.

III. Quy trình thi công lắp đặt cáp truyền hình

Trình tự thi công hệ thống hệ thống cáp truyền hình tại tòa nhà kiểm soát liên ngành:

Định vị việc lắp đặt bộ khuyếc đại tín hiệu truyền hình.

Định vị các vị trí lắp đặt các Outlet: lắp đặt hộp nổi trên trần nhà tại vị trí lắp đặt tivi hoặc lắp đặt trực tiếp trên giá treo tivi.

Đo và trải cáp trải cáp truyền hình RG 6 từ bộ chia - khuyếch đại truyền hình tại lỗ thông tầng đến các node Tivi tại Outlet

Đo và trải cáp trải cáp truyền hình RG -11 từ bộ chia - khuyếch đại truyền hình tại lỗ thông tầng về phòng hệ thống trung.

Lắp đặt các hộp đấu nối Outlet  tại các node tivi.

Cố định các tuyến cáp tại bộ khuyếch đại TV của các tầng.

Đấu nối các đầu cáp vào các đầu trong bộ khuyếch đại TV.

Lắp đặt anten trên mái tòa nhà. Sử dụng cáp RG-11 đưa tín hiệu về tủ thiết bị hệ thống

Đấu nối các thiết bị giải mã tín hiệu, trộn tín hiệu, khuếch đại... trong tủ hệ thống