DANH MỤC SẢN PHẨM

TĂNG ÂM CÔNG SUẤT BOSCH

LBB1925/10 - Âm ly tiền khuyếch đại Bosch

Liên hệ

LBB1930/20 - Âm ly công suất 180/120W BOSCH

Liên hệ

LBB1935/20 - Âm ly công suất 360/240W BOSCH

Liên hệ

LBB1938/20 - Âm ly công suất 720/480W BOSCH

Liên hệ

PLE-10M2-EU - Bộ tiền khuếch đại công suất Bosch Plena

Liên hệ

PLE-1MA030-EU Âm ly kèm trộn mixer Bosch

Liên hệ

PLE-1MA060-84 - Âm ly kèm trộn mixer Bosch công suất 60W

Liên hệ

PLE-1MA060-EU Âm ly kèm trộn mixer Bosch công suất 60W

Liên hệ

PLE-1MA120-EU - Âm ly kèm trộn mixer Bosch công suất 120W

Liên hệ

PLE-1ME060-EU Âm ly kèm trộn 60W Bosch

Liên hệ

PLE-1ME120-EU Âm ly kèm trộn 120W Bosch

Liên hệ

PLE-1ME240-EU Âm ly kèm trộn 240W Bosch

Liên hệ

PLE-1P120-EU Âm ly công suất Bosch

Liên hệ

PLE-1P240-EU Âm ly công suất Bosch

Liên hệ

PLE-2MA120-EU Âm ly kèm trộn 2 vùng Bosch 120W

Liên hệ

PLE-2MA240-EU Âm ly kèm trộn 2 vùng Bosch 120W

Liên hệ

PLM-4P125 - Ampli 4 kênh công suất 125W Bosch

Liên hệ

PRA-AD604 - Amply công suất 600W 4 kênh Bosch

Liên hệ

PRA-AD608 - Amply công suất 600W 8 kênh Bosch

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn