DANH MỤC SẢN PHẨM

HT ÂM THANH THÔNG BÁO & KHẨN CẤP

HCU-2000 - Bộ trung tâm hệ thống intevio Honeywell

Liên hệ

HEX-24 - Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell

Liên hệ

HEX-8 - Bộ mở rộng 8 vùng Honeywel

Liên hệ

HMC-2000 - Micro chọn 8 vùng Honeywell

Liên hệ

HN-D32N - Bộ dò tiếng ồn Honeywell

Liên hệ

HN-PTT - Micro thông báo khẩn Honeywell

Liên hệ

HN-RTR - Module giao diện đầu vào/đầu ra Honeywell

Liên hệ

KB-D100 - Bộ trung tâm hệ thống thông báo Empertech

Liên hệ

KB-D10P - Bộ chọn vùng 16 zone Empertech

Liên hệ

KB-D10R - Micro chọn vùng 16 zone Empertech

Liên hệ

KB-D11P - Bộ tiền khuếch đại 9 đường vào Empertech

Liên hệ

KB-D12M - Bộ giám sát 16 kênh Empertech

Liên hệ

KB-D13A - Bộ chọn vùng 16 zone Empertech

Liên hệ

KB-D15E - Bộ phát khẩn cấp Empertech

Liên hệ

KB-D19A - Bộ ma trận khẩn cấp 32 kênh Empertech

Liên hệ

KB-D816S - Bộ ma trận audio Empertech

Liên hệ

X-DCS2000/EN - Bộ điều khiển trung tâm 8 vùng Honeywell

Liên hệ

X-MAP04 - Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell

Liên hệ

X-NPMI - Micro chọn vùng màn hình cảm ứng Honeywell

Liên hệ

X-NPMS - Micro màn hình cảm ứng 7 inch Honeywell

Liên hệ

X-NRI/EN - Bộ giao diện mạng 4 kênh Honeywell

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn