DANH MỤC SẢN PHẨM

HỆ THỐNG PHIÊN DỊCH TOA

TOA WG-D100T-AS - Bộ phát không dây phiên dịch dành cho hướng dẫn viên

Liên hệ

TOA WG-D120R-AS - Bộ thu phiên dịch không dây dành cho hướng dẫn viên

Liên hệ

Toa WG-D120T-AS - Bộ phát phiên dịch không dây cho hướng dẫn viên

Liên hệ

WG-D100R-AS - Bộ thu không dây phiên dịch dành cho hướng dẫn viên TOA

Liên hệ

WG-TC12A-AS - Bộ sạc pin TOA

Liên hệ

WM-2100 01 - Bộ phát không dây Toa

Liên hệ

WM-2110 01ER - Bộ phát để bàn TOA

Liên hệ

WS-5325M - Bộ Thu micro không dây TOA

Liên hệ

WT-2100 - Bộ thu di động Toa

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn