Các sản phẩm Cards Cisco dùng cho switch, router, firewall để mở rộng hệ thống như: khe cắm, băng thông, hoặc kết nối thêm

Các loại card này được cắm thêm vào các thiết bị mạng chính hãng của Cisco để mở rộng, mức độ sẽ tùy thuộc vào từng mã sản phẩm riêng biệt.

Chúng tôi cung cấp giải pháp và cấu hình các loại card vào hệ thống, gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về giải pháp