"Văn bản điện tử" đã được thử nghiệm thành công

"Văn bản điện tử" đã được thử nghiệm thành công từ Trung Ương đến các địa phương. Văn phòng Chính phủ vừa thử nghiệm thành công trục liên thông kết nối hệ thống phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành từ cơ quan này đến TP.HCM, Kiên Giang, Tây Ninh và một số tỉnh thành khác

Khi được kết nối, văn bản điện tử sẽ được liên thông trong hệ thống chính quyền bốn cấp từ Chính phủ đến UBND tỉnh, huyện, xã, qua đó Chính phủ sẽ giám sát được việc thực hiện các chỉ đạo điều hành từ cấp tỉnh đến cấp phường xã. Hay nói cách khác, văn bản điện tử sẽ được truyền và nhận thông suốt giữa các cấp chính quyền.

văn bản điện tử

Ngoài việc tăng tính hiệu quả của quá trình xử lý công việc, giám sát chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, việc kết nối sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn từ việc giảm tối đa chi phí xử lý văn bản cũng như các quyết định xử lý được đưa ra chính xác, kịp thời.

Giải pháp trục liên thông cải tiến từ chuẩn kỹ thuật của Bộ TTTT đáp ứng yêu cầu phục vụ kết nối liên thông các phần mềm theo những công nghệ khác nhau, do Sở TTTT TP.HCM phát triển và trước đó đã được triển khai thực hiện tại TP.HCM.