Dự án:              Trụ sở Dự án ODA – Sở Kế hoạch và Đầu Tư Lào Cai

Hạng mục:       Hệ thống Mạng – Viễn thông.

(Bao gồm: Hệ thống mạng internet; mạng LAN; Hệ thống mạng điện thoại).

Năm hoàn thành: 2014

 

3CTELECOM là nhà thầu chuyên nghiệp thi công các dự án điện nhẹ - viễn thông - công nghệ thông tin. Chúng tôi đã hoàn thành dự án thi công và lắp đặt điện nhẹ (Bao gồm: Hệ thống mạng máy tính; Hệ thống mạng điện thoại) cho trụ sở Dự án ODA – Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tỉnh Lào Cai.

Tòa nhà trụ sở BQL Dự án ODA trực thuộc sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Lào Cai được xây dựng mới bao gồm 05 tầng và 1 tầng áp mái, đáp ứng các yêu cầu cho nhiệm vụ cũng như chức năng của các ban ngành liên quan hoạt động.

Bao gồm:

-         Tầng hầm: dùng để chứa xe và các phần kỹ thuật tòa nhà

-         Tầng 1: Khu hoạt động chính của văn phòng 1 cửa

-         Tầng 2: Các phòng ban và tiếp khách trong, ngoài nước

-         Tầng 3: Các phòng ban hành chính, kế toán và phòng họp

-         Tầng 4: Các phòng của Ban đấu thầu dự án ODA

-         Tầng 5: Phòng kế hoạch đấu thầu và hội trường lớn

 

1) Phương án thiết kế cho dự án:

Trong tòa nhà bao gồm các phòng ban bố trí tại các tầng khác nhau và lựa chọn phương án thiết kế: phân tầng Switch để dễ dàng quản lý

Hệ thống mạng LAN được thiết kế dựa trên công nghệ mạng Ethernet dạng phức hợp(hình sao mở rộng), với thiết bị chuyển mạch là hệ thống Switch với tốc độ truyền dẫn lên đến 100Mbps. Sử dụng loại UTP CAT6e/4pair và cáp quang cho phần kết nối các thiết bị đầu cuối trong mạng LAN.

Các kết nối từ máy trạm của các nút  được nối chung vào cùng Switch phân tầng riêng cho từng tầng, theo đó máy trạm sẽ hoạt động tại hệ thống mạng của tầng sử dụng.

- Ưu điểm:

+ Dễ quản lý các chính sách thiết lập mạng và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng

+ Khi có thay đổi các bố trí phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn ở các đơn vị trong cùng tòa nhà này sẽ không bị ảnh hưởng vì khi đó chỉ việc thiết lập cấu hình trên thiết bị Switch đặt tại tòa nhà đó.

+ Tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống mạng ở mỗi tòa nhà

 

2) Các giải pháp đảm bảo thông tin và an toàn thi công:

Phải có phương án đảm bảo thông tin liên lạc liên tục, tránh gián đoạn.

Khi lắp đặt thiết bị cần phải kiểm tra đo thử trước khi đấu nối.

Thận trọng trong khi thi công lắp đặt và đấu nối nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Quá trình thi công phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn lao động của Ngành và của Nhà nước đã ban hành để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong suốt quá trình thi công.

 Đơn vị thi công phải xây dựng phương án thi công, phương án an toàn phổ biến đến tất cả cán bộ CNV tham gia thi công, thực hiện trang bị phòng hộ lao động và kiểm tra dụng cụ thi công, an toàn trước khi sử dụng.

 

3) Các nguyên tắc áp dụng thi công và căn cứ thi công dự án:

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Căn cứ vào QCVN 33: 2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt  mạng cáp ngoại vi viễn thông:

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189: 2002       Thiết bị chuyển mạch Switch;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68 –153: 1995 Cống bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68-132: 1998 Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68-160: 1996 Cáp sợi quang -Yêu cầu kỹ thuật;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68 -172: 1998 Giao diện kết nối mạng -Yêu cầu kỹ thuật;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68 -144: 1995 Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68 -178: 1999 Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68 -173: 1998 Giao diện quang cáp các thiết bị viễn thông – Tiêu chuẩn kỹ thuật;
  • Tiêu chuẩn ngành TIA/EIA-569 Chỉ định về cách đi cáp, phân bổ các ổ cắm trong tòa nhà;
  • Tiêu chuẩn ngành TCN68:1994 Tiêu chuẩn mạng Viễn thông số Quốc gia;

 

(Hình ảnh quá trình thi công sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật sớm nhất)