3CTELECOM là nhà thầu chuyên nghiệp thi công các dự án điện nhẹ - viễn thông - công nghệ thông tin. Chúng tôi đã hoàn thành dự án thi công và lắp đặt điện nhẹ: (Bao gồm: Hệ thống camera giám sát; Hệ thống mạng máy tính; Hệ thống mạng điện thoại; Hệ thống truyền hình MATV; Hệ thống âm thanh thông báo PA; Hệ thống tiếp địa; Hệ thống màn hình hiển thị màn hình LED) cho tổ hợp văn phòng kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc Tế Việt Nam - Trung Quốc. 

Trong quá trình thi công chúng tôi đảm bảo các nguyên tắc sau

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ vào QCVN 33: 2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189: 2002    Thiết bị chuyển mạch Switch;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-167:1997: Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và  đường dây tải điện - yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-141:1999: Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-135:2001: Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006: Quy phạm tiếp đất và chống sét bảo vệ các thiết bị và công trình viễn thông;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 –153: 1995 Cống bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-132: 1998 Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt (tổng đài điện thoại) - Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68-160: 1996 Cáp sợi quang -Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -172: 1998 Giao diện kết nối mạng -Yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -144: 1995 Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -178: 1999 Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang;

Tiêu chuẩn ngành TCN68 -173: 1998 Giao diện quang cáp các thiết bị viễn thông – Tiêu chuẩn kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành TIA/EIA-569 Chỉ định về cách đi cáp, phân bổ các ổ cắm trong tòa nhà;

Tiêu chuẩn ngành TCN68:1994 Tiêu chuẩn mạng Viễn thông số Quốc gia;

QCVN 31:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T;

TCVN 8666-2011 Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật;

QCVN 18:2010 QCVN về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến;

TCVN 7189: 2009 Thiết bị công nghệ thông tin- Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến- Giới hạn và phương pháp đo;

TCVN 6851-1:2001 Tiêu chuẩn Việt Nam về bàn trộn âm thanh;

TCVN 6697-1:2000Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị hệ thống âm thanh;

TCVN 6851-1.2001 Tiêu chuẩn về hệ thống phát thanh trực;

TCVN 3718-1:2005  về Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số Radio

 

Yêu cầu của hệ thống kiểm soát:

1. Hạ tầng phòng hệ thống:

·      Để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục, ổn định, phòng điều hành phải đảm bảo các điều kiện:

·      Tại tất cả các vị trí lắp đặt thiết bị sẽ sử dụng nguồn điện AC (một hoặc ba pha) có sẵn của nhà trạm để cung cấp cho thiết bị. Đối với các thiết bị chuyển mạch truy nhập và các thiết bị quản lý mạng (được đặt cùng một chỗ) phải luôn được duy trì trong trạng thái hoạt động liên tục để đảm bảo mọi thông tin, dữ liệu luôn sẵn sàng với mọi tình huống phục vụ yêu cầu quản lý.

·      Có hệ thống điều hoà không khí.

·      Có hệ thống chiếu sáng đảm bảo.

·      Hệ thống nguồn dự phòng đầy đủ, đảm bảo cho thiết bị hoạt động liên tục khi không có nguồn chính, đặc biệt là thiết bị hệ thống Camera giám sát.

2. Các yêu cầu kỹ thuật trong thi công và kiểm định cáp

·      Tất cả các vật tư thiết sử dụng trong hệ thống cáp phải đồng bộ và cùng chuẩn. Bởi vì hệ thống cáp được cấu thành từ nhiều thành phần, mỗi yếu tố đều ảnh hưởng đến hiệu năng và chất lượng chung của cả hệ thống.

·      Một yếu tố quan trọng nữa là các công cụ dùng để lắp đặt cũng phải là các thiết bị chuyên dụng và được sử dụng đúng chức năng. Sử dụng đúng dụng cụ sẽ làm cho hệ thống cáp được lắp đặt một cách chính xác. Chẳng hạn đối với cáp xoắn đó là các mối tiếp xúc sẽ tốt hơn, làm cho độ suy hao giảm, hay với cáp quang các đầu nối được trong suốt hơn, làm cho tín hiệu đi qua các điểm nối không bị suy giảm nhiều.

3. Yêu cầu kỹ thuật thi công xây dựng

·      Trước khi thi công, đơn vị thi công cần lập phương án thi công và phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời phải có biện pháp đào tạo cho những người trực tiếp thi công công trình.

·      Thoả thuận thống nhất với Ban quản lý dự án (nếu có) hoặc chủ đầu tư về phương án đảm bảo an toàn công trường, phối hợp với các nhà thầu khác để đảm bảo không ảnh hưởng tới tiến độ chung.

·      Trong quá trình thi công, tuyệt đối không được gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng tới các hoạt động khác xung quanh khu vực.

·      Khi thi công lắp đặt, vận hành thử thiết bị phải theo sự hướng dẫn của các chuyên gia giám sát lắp đặt và chỉ những người đã qua khoá đào tạo huấn luyện về thi công lắp đặt thiết bị mới được tham gia lắp đặt.

·      Tuyệt đối không được tự ý thay đổi hoặc thi công sai với thiết kế đã được phê duyệt. Khi thấy cần thiết thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị thi công phải trao đổi với cấp có thẩm quyền, sau khi thay đổi phải có biên bản xác nhận của các bên có liên quan.

·      Nếu có khối lượng công việc phát sinh trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải xin ý kiến của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và phải được sự nhất trí về phần khối lượng đó. Đồng thời đơn vị thi công phải lập biên bản xác nhận phần khối lượng phát sinh với chủ đầu tư.

4. Biện pháp quản lý chất lượng

·      Chất lượng của hệ thống sẽ được quản lý thông qua việc cung cấp đúng chủng loại vật tư thiết bị (đúng xuất xứ, nhà sản xuất...).

·      Việc lắp đặt hệ thống tuân thủ theo các tiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống cáp mạng máy tính.

·      Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt sẽ được đo đạc kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng.

·      Các kết quả đo đạc sẽ được lưu lại để kiểm tra, xem xét chất lượng của các đường cáp, nút mạng.

·      Lập sơ đồ hệ thống cáp với đầy đủ số hiệu các nút mạng, vị trí lắp đặt để có thể dễ dàng quản lý, căn cứ vào sơ đồ đó có thể biết ngay là nút mạng nằm ở phòng nào, nối với cổng số bao nhiêu của PatchPanel nào và tương ứng với cổng nào của bộ chuyển mạch (Switch) tại trung tâm mạng.

5. Phối hợp với các nhà thầu khác

Trong quá trình thi công tại công trường, thường xuyên có sự liên hệ với các nhà thầu khác thông qua sự điều hành của tổng thầu:

·      Cùng thống nhất lập nên một kế hoạch thi công chung cho tất cả các nhà thầu, trong quá trình thi công có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhau giữa các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của công trình.

·      Nắm bắt được tiến độ thi công cũng như kế hoạch làm việc của các đơn vị khác, trên cơ sở đó lập kế hoạch và tiến độ thi công của đơn vị mình. Trong trường hợp cần có sự thay đổi hay điều chỉnh, phải thông báo cho các nhà thầu có liên quan được biết.

·      Tránh tình trạng dẫm chân lên nhau của nhiều đơn vị trên cùng một mặt bằng thi công làm ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng thi công.

·      Hạn chế tối đa bị chồng chéo hoặc phải lặp lại nhiều lần một công việc khi việc đó đã thực hiện xong nhưng bị hỏng do quá trình thi công của đơn vị khác nên phải thực hiện lại. Việc này sẽ gây lãng phí cho chủ đầu tư cũng như sẽ làm giảm đi chất lượng và mỹ quan của công trình.

6. An toàn lao động và vệ sinh môi trường

·      Trong quá trình lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm của Ngành và của Nhà nước ban hành về an toàn lao động.

·      Chỉ những cán bộ đã được tập huấn về an toàn lao động mới được tham gia thi công công trình.

·      Đơn vị thi công phải lập phương án an toàn lao động cho công nhân để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

·      Khi thi công qua chỗ có mạng điện hạ áp cần phải liên hệ ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công.

·      Khi sử dụng các thiết bị như máy hàn cáp, máy đào hố, máy khoan, v.v… phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thi công và cho mọi người xung quanh.

·      Trong quá trình làm việc và sau khi kết thúc công việc phải đảm bảo vệ sinh nơi thi công và khu vực xung quanh.

·      Không vứt rác, đổ phế thải bừa bãi, định kỹ hàng ngày phải vệ sinh công trường.

Một số hình ảnh ghi lại trong quá trình thi công

đấu át điệnđấu át điện

 

đấu nối tủ điệnđấu nối tủ điện

đấu nối tủ điệnđấu nối tủ điện

đấu dây cáp mạngđấu dây cáp mạng

lắp đặt phòng server

cấu hình server

lắp đặt cameralắp đặt camera

lắp đặt cáp camera

lắp ổ cắm âm sànlắp ổ cắm âm sàn

lắp đặt tủ mạng

lắp đặt tủ trung tâmlắp đặt tủ trung tâm

lắp đặt tủ trung tâm

nguồn tủ mạngnguồn tủ mạng

cấu hình camera

đấu bộ chia tín hiệu truyền hìnhđấu bộ chia tín hiệu truyền hình

đấu bộ chia tín hiệu truyền hìnhđấu bộ chia tín hiệu truyền hình

cấu hình camera

đấu tủ IDFđấu tủ IDF

đấu tủ IDFđấu tủ IDF

đấu cáp 25 đôi

đấu nối tổng đàiđấu nối tổng đài

tủ điện nguồn

đấu nối tủ mạngđấu nối tủ mạng

đấu truyền hình

tủ mạng trung tâmtủ mạng trung tâm

tủ mạng trung tâm

tủ mạng trung tâmtủ mạng trung tâm

tủ mạng trung tâm

tủ mạng trung tâmtủ mạng trung tâm

 

Hình ảnh đang được chúng tôi cập nhật ...                             Phòng thông tin - truyền thông 3C