Lắp đặt bộ đàm taxi xe tải cho mỏ than Quảng Ninh

3CTelecom là nhà cung cấp các dòng bộ đàm cho các doanh nghiệp, chúng tôi vừa triển xong hệ thống bộ đàm trung tâm và thông tin liên lạc cho các xe tải tại mỏ thanh Quảng Ninh.

Hệ thống chúng tôi tư vấn triển khai là bộ đàm Kenwood với hệ thống thông tin trung tâm. Công việc triển khai bao gồm: lắp đặt bộ đàm liên lạc trên từng xe, lắp đặt trung tâm kiểm soát bộ đàm, hệ thống khuếch đại tín hiệu (trạm phát sóng: cột, ăn ten phát, thu tín hiệu)

Thông qua hệ thống bộ đàm trung tâm này, các xe được liên lạc kịp thời và định vị rõ ràng vị trí, đáp ứng nhanh mọi yêu cầu về vận tải chung của đơn vị, vận tải tại mỏ than Quảng Ninh.

Một số hình ảnh chúng tôi lưu lại được

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm

Lắp đặt bộ đàm